Doradzam w sprawie sporów z pracodawcą albo pracownikiem. Przygotowuję odpowiednie akty wewnętrzne dla pracodawcy. Reprezentuję pracodawcę albo pracownika w postępowaniu sądowym. Pomogę założyć i obsługiwać związek zawodowy.   Szczegółowy zakres usług w ramach prawa pracy:
 • przygotowanie i opiniowanie umów o pracę,
 • sprawy o przywrócenie do pracy,
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy,
 • sprawy o wypłatę wynagrodzenia, odpraw pieniężnych itp.,
 • sprawy o mobbing,
 • sprawy o dyskryminację w zatrudnieniu,
 • zakładanie związków zawodowych,
 • sporządzanie regulaminów pracy,
 • doradztwo zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wypadków przy pracy
 • dochodzenia powypadkowe.

Pełny zakres usług