Kancelaria, w trosce o najwyższą jakość usług, ściśle współpracuje z niemieckimi adwokatami, aby zapewnić Państwu pełne wsparcie przy dochodzeniu swoich praw na terenie Niemiec. Kancelaria oferuje także usługi na terenie Polski w zakresie wszelkich spraw związanych z niemieckim elementem transgranicznym. Szczegółowy zakres usług:

Prawo spadkowe

Kancelaria oferuje kompleksową regulację spraw spadkowych, łącznie z ustaleniem wszelkich kwestii podatkowych oraz wpisem spadkobierców do księgi wieczystej

Kancelaria oferuje prowadzenie:

  • Spraw w zakresie przyjęcia, odrzucenia spadku po spadkodawcy ostatnio zamieszkałym na terenie Niemiec,
  • Spraw w zakresie przyjęcia, odrzucenia spadku po spadkodawcy ostatnio zamieszkałym na terenie Polski, łącznie z ustaleniem sytuacji małoletniego jako spadkobiercy,
  • Sprawy o uzyskanie europejskiego poświadczenia spadkowego/ uzyskanie stwierdzenie nabycia spadku (Erbschein) po spadkodawcy ostatnio zamieszkałym na terenie Niemiec,
  • Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku z ograniczeniem do majątku położonego na terenie RP,
  • Sprawy o dochodzenie roszczeń związanych z zachowkiem po spadkodawcy ostatnio zamieszkałym na terenie Niemiec albo Polski.

Prawo rodzinne

Kancelaria oferuje pomoc w zakresie spraw związanych z:

  • Postępowaniem rozwodowym na terenie Niemiec (w postępowaniach tych istnieje przymus adwokacki (Anwaltszwang),
  • Korespondencją związaną z wypłacaną drugiemu z rodziców zaliczką alimentacyjną (Unterhaltsvorschuss),
  • Ustaleniami kontaktów z małoletnimi/alimentami/władzą rodzicielską.

Sprawy windykacyjne

Kancelaria oferuje pomoc w zakresie:

 

  • Egzekucji tytułów wykonawczych na terenie Niemiec,
  • Uzyskania europejskiego nakazu zapłaty na terenie Niemiec (Amtsgericht Berlin Wedding).