Prawo cywilne

Przygotowuję oraz opiniuję umowy cywilnoprawne (sprzedaży, najmu, świadczenia usług, dzieła, pożyczki, itp.) tak aby jak najlepiej zabezpieczyć Twoje interesy. Jeśli jesteś pozwanym albo powodem w procesie cywilnym mogę Cię reprezentować albo podpowiedzieć jaką powinieneś obrać strategię, napiszę odpowiednie pismo procesowe. Pomogę Ci również odzyskać na drodze sądowej należne pieniądze jak i wywalczę odpowiednie odszkodowanie lub zadośćuczynienie związane np. z wypadkiem komunikacyjnym. Dodatkowo doradzam w sprawach związanych z własnością oraz innymi prawami rzeczowymi.

Po kliknięciu linku „więcej” pojawia się:

Szczegółowy zakres usług w ramach prawa cywilnego:

– sądowa oraz komornicza windykacja wierzytelności;

– odszkodowania oraz zadośćuczynienia;

– zniesienie współwłasności;

– uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;

– zasiedzenie nieruchomości;

– ustanowienie służebności gruntowej oraz osobistej;

– wpisy do księgi wieczystej;

Umiejętności

Opublikowano w dniu

13 listopada 2013