Prawo niemieckie


Kancelaria, w trosce o najwyższą jakość usług, ściśle współpracuje z niemieckimi adwokatami, aby zapewnić Państwu pełne wsparcie przy dochodzeniu swoich praw na terenie Niemiec. Kancelaria oferuje także usługi na terenie Polski w zakresie wszelkich spraw związanych z
niemieckim elementem transgranicznym. Szczegółowy zakres usług:

Prawo spadkowe

Kancelaria oferuje kompleksową regulację spraw spadkowych, łącznie z ustaleniem wszelkich kwestii podatkowych oraz wpisem spadkobierców do księgi wieczystej.

Kancelaria oferuje prowadzenie:

 • Spraw w zakresie przyjęcia, odrzucenia spadku po spadkodawcy ostatnio zamieszkałym na terenie Niemiec;
 • Spraw w zakresie przyjęcia, odrzucenia spadku po spadkodawcy ostatnio zamieszkałym na terenie Polski, łącznie z ustaleniem sytuacji małoletniego jako spadkobiercy;
 • Sprawy o uzyskanie europejskiego poświadczenia spadkowego/ uzyskanie stwierdzenie nabycia spadku (Erbschein) po spadkodawcy ostatnio zamieszkałym na terenie Niemiec;
 • Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku z ograniczeniem do majątku położonego na terenie RP;
 • Sprawy o dochodzenie roszczeń związanych z zachowkiem po spadkodawcy ostatnio zamieszkałym na terenie Niemiec albo Polski;
 • Spraw w zakresie przyjęcia, odrzucenia spadku po spadkodawcy ostatnio zamieszkałym;
 1. Prawo rodzinne
  Kancelaria oferuje pomoc w zakresie spraw związanych z:
 • Postępowaniem rozwodowym na terenie Niemiec (w postępowaniach tych istnieje przymus adwokacki(Anwaltszwang)
 • Korespondencją związaną z wypłacaną drugiemu z rodziców zaliczką alimentacyjną (Unterhaltsvorschuss)
 • Ustaleniami kontaktów z małoletnimi/alimentami/władzą rodzicielską

2. Sprawy windykacyjne
Kancelaria oferuje pomoc w zakresie:

 • Uzyskania europejskiego nakazu zapłaty na terenie Niemiec (Amtsgericht Berlin Wedding)
 • Egzekucji tytułów wykonawczych na terenie Niemiec

de_DEGerman