Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – rzeczywiste dobrodziejstwo, czy może przekleństwo? Wraz ze zmianą Kodeksu Cywilnego, od dnia 18.10.2015, zgodnie z art. 1015§2 kc dla wszystkich spadków otwartych od tej daty brak złożenia przez spadkobiercę oświadczenia...